ثبت شکایت

چناچه به هر دلیلی از فروشگاه انگشتر سرای خاتم و یا از مطالب مندرج در سایت شکایت و انتقاد دارید. می توانید به وسیله فرم زیر یا تماس با ما اقدام فرمایید.